pakize bilginpakize...
25, Malatya
eynazendeeynazende
, Kırşehi
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
mehmet_postallimehmet...
, Kayseri
nesimseknesimsek
49, Ankara
KILIÇ KESKİNKILIÇ...
57, denizli
Filiz ÖzmenFiliz ...
, Niğde
amasyaliamasyali
38, Amasya

eynazende blogu

İnsanın Kendi dışında Ve Bilinci Dışında Varoluş 1

Dış dünyanın bize göre olmayan, bizden ve bizim bilincimizden bağımsız bir oluş, olay ve olgu gerçekliği vardır. Biz de bu gerçekliğin içinde bir olgu, olay ve oluşuz. Elma da bu gerçekliğin içinde.

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 10

Bir etki ve bir iş, oluş türü sonuç ortaya koyan anlamın kendisi, o ilişkileriyle akışta olurdu. Her enerji biçimi her durumla bir sonuç ortaya kor ama inşacı bir iş oluş ve sonuç ortaya koymaz.

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 9

İletkenlik (akışlı oluş), yalıt kanlık ve di elektrik; kendisi enerji olan enerjinin çeşitli enerji düzenli niceli durumlarla belirişinin, birbirine bağıntı girişme durumlu enerji düzenleri içinde ola

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 8

Kısaca köleci sahipli mantıkla ortaya konan El türü mana anlayışına göre yapılan anlama ve anlatma kalıplı süreçlerin kendi anlamsal meşruiyetçe söylenişi içine giren özel mülk sahipli tutkular haldek

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 7

Bu akla ziyan istismarcı mantığa GÖRE sanki karın doyurmayı var eden de bizi kıpırdatan da aynı enerji gücünün büyülü dönüşüm bağıntıları değildi.

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 6

Hayli gelişen ön ittifaklı sürecin içindeki kimi insanlar kolektif sahipliğin akışını tersine bir hareketle, kişi sahipliğine çevirmenin eylem ve mana anlayışını tartıştırmaya ve tartışmaya yönelici y

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 5

Demokrasi bir mücadeleler tarihidir.

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 4

Tarihi süreçte inşaca olan kolektifin malına el koyucu türlü mütegallibelikler sonucu yaşanan efendi-köle ilişkili ikili bir sürecin arasındaki boşluk devinmeli mücadele, yeni bir mücadele alanını ort

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 3

Böylece önce sağlatan ve sonra üreten kolektif yapı ile beraber hemcinsler sosyo toplumsa düzenlemenin gücü etrafında bir alan etkisi ortaya koydular. Güç alan etkisi ortaya koyuyordu.

Alan, Alan Etkisi Ve Alan Yönü 2

Etkilenme yoluyla oluşan tepkileriyle benzer ortak özellik gösterenler alan içinde benzer davranıyorlardı. Benzer tekrarların çevrimini yapabiliyorlardı. Bu bir seçilimdi (seleksiyondu).

Syndicate content