tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ
Yakuphan kılınçYakuph...
, Antalya m
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
nesimseknesimsek
49, Ankara
hamburgluhamburglu
, hamburg
pakize bilginpakize...
25, Malatya
drozakdrozak
48, yalova
6666
56, Ankara

Serbest Sözlük / Nedir