En son yorum ekleyen üyeler(resimli) | Hemen üye ol, seçkin bir ortama katıl!
ibrahim_ykibrahim_yk
36, ığdır
6666
56, Ankara
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
Yakuphan kılınçYakuph...
, Antalya m
tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ

Totem Alanın Geri Bağlanım Yasası 2

2]Böylece siz de üzerinizde oluşan açlık gibi bir etkinin sizdeki yansımasını türlü sayıdaki parça duygularınızla söylersiniz. Üzerinizdeki bu bir birim olan totemi alan etkisini eylemle belirtirsiniz. Sözle belirtirsiniz. Sizdeki izlenimleri kabına sığmayan ya da kabuğuna çekilen ruh halinizle belirtirsiniz. Bu gibi belirtmeler sizin üzerinizde parçalı hale gelen alan etkili durumun yansıyış şekilleridirler.

Yani bir birim olan alan etkisi; kişiler özelinde parçalı duyguya dönmekle, parçalı davranışa dönmekle ve parçalı söz söyleme ifade biçimlerine dönmekle, bu bir birim totem alanın etkisi kişiler dünyası içinde birçok niceli duygu olmaktadırlar.

Totemi alan enerji dönüşüm ve enerji bağlanım yasaları üzerinde makro düzlem içinde evrene tabii olmanın geri bağlanım referansı içine girer. Yani evrenle olan bağıntı Dünya üzerinde, Dünyanın kendisi olmakla sağlanır. Özel bağıntılı sistem içinde her bir etki alanı kendi parçalı durumuyla entegredir. Yapı çevrimlerinin tamamı olmakla Dünya’ya geri bağlanımını yapar.

Bu tür iç çevrimlerden biri de organik devimli totemi alanlardır. Totemi alan kendi içinde kademeli sağlama yapan kültürü ile de geri bağlanım yapmaktadır.

Totemi alanın içi, kişiler özelinde kişilerin parçalı tutum, duygu ve davranışlarına dönüşür. Bir kişi gerek davranışla; gerek sözle ve gerek duygu sal söyleyişleri ile parçalı duygu içindedir. Eksen bu parçalı duygularla senkronludur. Basınç etkisi altında olan kişi senkron içinde kendi yansıtmasını sözle, davranışla ve duyguyla ifade eder.

Totem alanın basıncı; açlık, barınma, korunma, cinsellik, groteski algılatma vs. türünden etki durumlarıyla parçalıdır. Alan etkili bu parçaların her biri kişilerin kendi iç dünyasında parçalı duygu sellere dönüşür. Kişiler açlık üzerinde bu tür duygu potansiyellerini şu şekildeki parçalı ifadeler içinde söyleyebilirler.

1-Karnım gurulduyor. 2-Midem kazınıyor. 3-Kurt gibi acıktım 4- Açlık nedeniyle yürürken ayaklarım birbirine dolaşıyor. 5- Açlık yüzünde kıpırdayacak halim yok. Türünden parçalı söyleyişler eylemi; duygulu sözlerle ve duygu sellerle, kişinin ifadesi olabilecektir.

Böyle olunca bir birim totemi alanın etkisi, bir kişi üzerinde beş parçaya bölünür olacaktır. Yani bir birimlik açlık etki alanı, beş duruma bölünmekle parçanın her biri 1/5 olur. A diye belirtilen açlığı, bir kişi beş türden durumla söyler olacaktır.

Aynı eğilim hareketi içinde olan 2 kişi de, ilk kişinin beş parça ettiği durumdan sadece dördünü söyleyecektir. Böylece birinci, ikinci ve üçüncü kişi aynı alan etkisi içinde, aynı etkiyi 4 ortak noktayla söyleyecekler. Ve bu üç kişi dört ortak noktanın duygu birliği içinde olacaklar.

2 kişimiz, ilk kişinin beş parça ettiği durumdan “açlıktan ayaklarının birbirine dolaşır olduğunu” belirten, sadece dördüncü sıradaki sözü söylemeyecektirler. Böylece birincinin beş parça ettiği bir birimlik aynı alan etkisini diğer iki kişimiz de dört parça edecektir.

Böylece 2 kişi, ilk kişiyle dört ortaklaşma noktasını belirtecektirler. İki kişinin bir biri ile 4 tane parça üzerinde motamoda duygu eşlikleri vardır. 2 kişinin aynı alan içine cevabı birinde 1/4A ve diğeri de 1/4A yeğinliği içinde olmakla 2 kişi aynı duyguya ortaktırlar.

İlk kişimizle, bu iki kişimiz 4 noktayı ortak payda yapmanın duygu feveranını paylaşacaktırlar. Bunlar birbirine, alan etkili duyguya karşı direncin paydaşı olacaktırlar.

Yine bir başka 4. kişimiz totem alanın 1 birimlik bu alan basıncını 1/3A olmakla (üç parçaya bölmekle) aynı basınç altındaki kendi halini söyleyecektir.

4. kişimizin üç parça ettiği aynı alan etkisini; 1. kişimiz beş parça; diğer 2 kişimiz de dört parça etmişti. Böylece dördüncü kişimiz, ilk bir kişinin beş parça ettiği duygunun ikisini paylaşmayacaktır. 4. Kişi 1. Kişiyle üç noktada paydaş olacaktır.

4. kişimiz diğer İki kişimizin dört parça ettiği niceli durumundan da sadece birini paylaşmayacaktır. 4. kişimiz diğer 2 kişinin dört parça ettiği duygulardan sadece yine üçü ile paydaş olacaktır. Böylece dördüncü kişimiz ilk üç kişiyle şu 3 parça duyguları paylaşacaktır.

Birinci parçalı duygu neydi? Kurt gibi acıkmanın ifade ve davranış duygusuydu. İkinci parçalı duygu neydi? Karnı guruldamanın ifade ve davranış duygusuydu. Üçüncü parçalı duygu neydi? Midesi kazınmanın ifade ve davranış duygusu. Dördüncü parçalı duygu neydi? Açlıktan ayaklarının birbirine dolandığını söylemenin duygu ve davranış ifadesiydi. Beşinci parçalı duygu neydi? Açlıktan kıpırdar hali olmamanın söz ve davranış duygusuydu.

Kurt gibi aç olmak. Karnı gurlamak. Midesi kazınmak duygulu olan, eylem soylu sözlerin söylenmesi; dört kişimizin de üzerinde paydaş olduğu duygulardır.

Aynı stresin dördünü de paydaş kıldığı duygu birliği, 3 parça üzerinde birleşilen ortak duygulardı. Ortak payda duyguları, kişiler üzerinde kişileri birbirine denk düşürür. Kişiler aynı 3 denkliğin birliği içinde birbirine senkron veya nötr olurlar. Böylece dört kişi üç ortak payda üzerinde, bir kişi gibi eğimli olacaktırlar.

İlk kişimizin kendi üzerinde parçalı ettiği duygu olan “açlıktan ayağının birbirine dolaşması” ile ‘açlıktan kıpırdayacak hali olmamanın’ parça duyguları, dördüncü kişimizle paylaşılan bir ortak duygu olmamakla; dördüncü kişiyle paylaşılmazlar.

Paylaşılmayan bu iki parça stresten sadece “açlıktan ayakları birbirine dolaşma duygulu stres” ilk kişimizden, diğer üç kişimize “etki ile etkileme” yollu kuplajla (transferle), geçecektir.

İlk birinci kişi ile diğer 2 kişi üzerinde olan açlıktan kıpırdayacak hali kalmamanın parça stresi sadece bu üç kişi üzerinde olur. Bu üç kişi de 4. kişiye yakın oluşun etki ile etkileme süreci üzerinde kendi streslerini 4. Kişimize geçirecektirler.

Böylece kimi kişilerce paylaşılmayan stresler de (duyular da) bir arada olmanın “etki ile etkileme” yapması üzerinde indirgenmekle, 4 kişimizin dördü de, nötr dengesine geleceklerdir.

Burada 4 kişide de bulunan bencillik ortak nedeniyle kişilerdeki alanın yönü (açlığa doğru olmakla) aynı olacaktır. Gerek ortak paydalı streslerle ve gerek “etki ile etkilenir” olmanın paylaşımı yapılan stresleri sonundaki eğimli olma ile alanın yönü aynı olacaktır.

Alanın yönü hem bencil oluş nedenle aynıdır. Hem parçalı ortak duygu nedeni içinde olmamız ile aynıdır. Hem de etki ile etkilenme üzerinde paylaşılanlarla aynıdır. Alanın yönü alan içinde önce açlık nesnesini birlikte ortaya koymaya yönelik olacaktır. Birlikte temin edilen şey, sonra kişilerin duygularına göre oluş içinde tüketilir olacaktır.

Ben burada 1 birim olan açlığın alan etkisini 5 parça kıldım. Bir birim olan açlık alan etkisini de 5 parçalı gösterge çizelgesi olmakla gösterdim (skala ettim). Totem alanın içini de basit olsun diye 4 kişilik nüfus ile örnekledim. Etki ile etkilenme sonunda alan içindeki herkes beş parçalı durumun davranışı içine gelmiş oldu. Neden?

Kendimizi empati (duygudaşlık) yapmanın içindeki denklikle bir alan yöneltmesi içinde bulmuştuk. Empati hayatın aynı tür bencilliğe sahip olmamızdan kaynaklı olmakla türler arası bir iletişme yolu ortaya koymasından organize oluyordu.

Empati oluşun denkliği kişi üzerinde duygu parçalanması olmanın da denkliği değildi. Kendinizin parçalı kılamadığı duygu, eylem ve söz gibi özne süreçlerinizi etki ile etkilenme içinde paylaşıyordunuz. Yan yana oluşunuzdan ötürü sizler etki ile etkilenme içinde olursunuz.

Böylece bizler, bizde oluşmayan alan etkili parça duyguları da etki ile etkilenme yolu içinde öğrenip biliriz. Etki ile etkilenmeli öğrenmeden ötürü herkes totemi alan içinde en fazla parçalı duyguyla (şimdilik 5 parçalı) davranacaktırlar.

Alan içinde üç parçalı stresiyle yüklü olan bir kişimiz vardı. Bu kişimiz totemi alan içinde 5 parçalı duyguyla davranır. Bu duygunun 3 parçası ortak paydaşla yönelimden kaynaklıdır. Diğer ikisi de alan içindeki etkiyle etkilenme üzerinde paylaşılan parça pay kadar olmakla; sinerjili bir yönelim olacaktır.

Sinerji duygudaşlıktan kaynaklı rüzgâr etkisidir. Katlanarak alan içi kazanca dönüşür. Bu bir kişimiz, kendi eğilimini karşılarken doygunluğunu yine bu üç parça stres duygunun sağlanması üzerinde yapacaktır. Dört parçalı eğilimi olan kişimiz de, alan içinde dört birim duygunun sağlanması oluşla yararlanacaktırlar.

Henüz Oy verilmemiş

Yorumlar

Yorum ekle! (Bu içerik hakkında şuan ne düşünüyorsun?)

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğünüz rakamları bu kutuya yazınız