İTLERLE YAL YİYENDEN,KURTLARLA ULUMASI BEKLENMEZ... Filiz Özmen_____