Bayram KAYA

Ayaz

Aradığını bulamazsın
Sendedir
Avucunun içiyledir
Bu hali sakarsın
Kendine değil
Uzaklara bakarsın

Sen gittin amma
Bizden kopamadın
Sülbü toprakla haki
Hicretin oldu vaki
İçleri titretenle

Meşrep 3

Ülkenin ve insanlığın ufkunda
Emperyalizm karşısında bengide
Belirir olanlaydı bir alamet
Dendi var bunda bir selamet
Deyip düşülüp yollara yollara
Oluşa yürürün ilkinde dinsiz, imansız
Bolşevik

Meşrep 2

Zıtların devinmesi
Olmaz ki bunun yeriniciyle
Her demle her dem sevinmesi
Tazyik varsa patlar
Yol olur iletişimledir hatlar
İnsan ya şairdir
Ya yazar olur
Bir haksızlıkla çatlar
El verince şar

Hıl Hıl Fudul

Bilmekten
Anlamaktan
Öğrenmekten
Diyalektikten vaz geçtim
Kıl oldum abi
Bir aklı bulmayanlardan
Bir de aklı olmayanlardan

On Beş Temmuz’da
Havadan yere inememekle
Gizlendiği Ilgaz Dağı tüne

Say Ki Kazan

Bahar hazan olsa
Dirim; sahne
Ve kendisini yazan eylem olur

Ne yitikler durur
İçimizle bağır bahçe

Ben senin için
Seninle yaşıyormuşum meğer

Bilmiyordum hayatın senle olduğunu
Her yerin

Konu Ne Abi

Kimi kez çok şey söyleriz
Konu hiç bir şey söyleyememektir.
Anda ağız açar esnersiniz
Bulaşırlar herkeste
Demi-tutumla
Konu hastalıklasınız

Deli saçması bile anlaşılırdır
Sen hem olduktan
He

Şikayetvar

Sanmayın ki
Eleste bir niyet
Ola ki demiyorum 
Olmaya memnuniyet

Av ve al
İkisi bir
İkisi, bir hal

Bir dil ki
Av bilmez al ile
Sayar kendisini şikeste
Var bir hikâye
Herkeste

Hep der

Şu Demi Bir Anla

Bugünde bir esinti yazayım dedim.
 
Ha dedi, ol demi dikkat ile meyl ettik
Duyduk ki sözü; ne ham idik, ne de yettik
 
Demi olda kırar rüzgar, yatışır hemle
Çünü benle hali nazar; sıgayı zarla/

Çok Laf Az İş

Sen yel olmadıkta
Yel söylemişsin
Karın şişliğine ne fayda

Sen tutar el olmadıkta
Ölüm demişsin
Ölümün
Cennete ne fayda

Paydaşır olamamanın
Sıgası yakar
Şeytan oluşun
Cehenneme ne ziyan

Kör Dövüşü 2

Dini kabul etmeyenlere
Dinden verilir savlamalar
Ne bile olur sevap

Ne de olurdu
Atatürk'e inanmayanlara
Atatürk ve yaptıklarıyla
Söylenen karşılıkları cevap

Bilimseldir
Deneyimidir

Di

Syndicate content